New items
Elementy projektowania logistycznego
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej