New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Fizyka w rysunkach : 2600 lat odkryć od Talesa do Higgsa
Atlas matematyczny
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych