New items
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)
Historia Polski 1914-2015
Caudrony nad Francją : historia dywizjonu myśliwskiego GC 1/145 "Varsovie"
Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian