New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],
Obrona przeciwlotnicza w działaniach stabilizacyjnych