New items
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy