New items
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć