New items
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Polski przemysł lotniczy (1944-89)
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Rozpoznanie ze zródeł otwartych : DD-2.9(A)
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa