New items
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],