New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele