New items
Przepisy o działalności służby żywnościowej : DU-4.21.1(B)
Wojna o wolność 1920. T. 1,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Język R i analiza danych w praktyce