New items
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Program strzelań wojsk obrony przeciwlotniczej. Tom II
Metodyka szkolenia lotniczego na samolocie PZL-130 ORLIK (MSzL PZL-130). Cz. II,
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku