New items
No cover
Program dwudziestoczteromiesięcznego szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów (dla kandydatów powołanych ze środowiska cywilnego) Korpus osobowy : sił powietrznych. Grupa osobowa : ruchu lotniczego
Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)