New items
Funkcjonowanie osób w starszym wieku
Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku
Wymiana ciepła
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków