New items
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Diagnostyka kardiologiczna w praktyce
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2