New items
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property