New items
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889-1936
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw : wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)