New items
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji