Nowości
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Narodowa Rada Rozwoju : wybrane prace z lat 2015-2020
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia
Rysunek techniczny maszynowy
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań