New items
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Konflikt w organizacji : style postępowania
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku : podręcznik akademicki