Nowości
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP