New items
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Kultura fizyczna w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego