New items
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Elementy projektowania logistycznego
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego