New items
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2