New items
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego