New items
Wspomnienia niepokonanego żołnierza
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Podstawy systemów operacyjnych. T. 1
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego