New items
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Przyszła wojna
Organizacja transportu : AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Część 2
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration