New items
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Doktryna działań połączonych : D-01(E)