Nowości
Religia i polityka : dylematy współobecności
Podstawy systemów operacyjnych. T. 1
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)
Podstawy logistyki
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku