New items
Internet rzeczy (IoT) : problemy cyberbezpieczeństwa
Instrukcja kontroli z powietrza urządzeń naziemnego eletronicznego zabezpieczenia lotów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.31.6
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego : praca zbiorowa
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie