New items
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej