New items
Kobiety '44 : 44 prawdziwe historie kobiet w powstańczej Warszawie
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Dyfuzyjny ruch masy
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej
Metody zapobiegania przestępczości