New items
SolidWorks : Simulation Premium: Nonlinear
Chwile przełomu : 25 wydarzeń, które zmieniły dzieje Polski / Kamil Janicki, Dariusz Kaliński, Rafał Kowalczyk, Piotr Kroll, Michael Morys-Twarowski, Sebastian Pawlina, Maciej A. Pieńkowski, Agata Sosnowska, Paweł Stachnik
Marketing : podręcznik akademicki
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. [1]