New items
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni : wybrane zagadnienia
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Voyage planning
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych