New items
Optoelektronika i fotonika : zagadnienia wybrane
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich
Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Transport morski XXI wieku / Maria Matusiewicz, Anna Kowalczyk, Łucja Waligóra