New items
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Człowiek cząstką wszechświata