New items
Pilot ci tego nie powie
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_01: desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Statystyka matematyczna w praktyce
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych