Nowości
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Przyszła wojna
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa