New items
Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property