New items
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Uwiedź klienta : marketing w social mediach
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 2],
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2