New items
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Wybrane elementy logiki
Drgania i hałas w inżynierii maszyn