New items
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych