New items
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty
Ochrona ludności : wybrane problemy
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce