New items
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską