New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji