New items
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Homo sapiens i jego geny : opowieść o nas i naszych przodkach
Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice