Nowości
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej