New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni : wybrane zagadnienia
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego