New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Synchronizacja jako element przygotowania działań
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw