New items
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej : teraźniejszość i przyszłość
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia