New items
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych