Nowości
Elementy projektowania logistycznego
Zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1