Nowości
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania
Geologia kontynentów
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945